Artikel

Ongelijkheden in crisisperiode

Author: Bea Cantillon orcid logo

  • Ongelijkheden in crisisperiode

    Artikel

    Ongelijkheden in crisisperiode

    Author:

Abstract

Algemeen wordt aangenomen dat de economische, beleidsmatige en socio-demografische veranderingen gedurende de periode 1975-1985 belangrijke negatieve gevolgen hadden voor de inkomens- en welvaartsverdeling. Samen met de toegenomen werkloosheid, belangrijke verminderingen van arbeids- en vervangingsinkomens en flexibilisering van de arbeid zou de veralgemening van het tweeverdienerschap de inkomensverdeling scheeftrekken terwijl vermindering van de huwelijksbereidheid en echtscheiding mede verantwoordelijk zouden zijn voor vergroting van de armoede. De enquêtes van het Centrum voor Sociaal Beleid van 1976 en 1985 meten echter noch vergroting van de ongelijkheid, noch vergroting van de globale omvang van de armoede. De mogelijke verklaringen voor deze merkwaardige Stabiliteit zijn veelvuldig en kunnen gezocht worden in de ontwikkeling van de primaire inkomensverdeling (zie ander andere Fecher, 1987) en in de compenserende werking van sociale uitkeringen (zie onder andere O’Higgins, 1984). Wij zochten en vonden een verklaring in de samenloop van compenserende socio-demografische en conjuncturele veranderingen.

How to Cite:

Cantillon, B., (1991) “Ongelijkheden in crisisperiode”, Tijdschrift voor Sociologie 12(3-4), 339–365. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86121

Downloads:
Download PDF
View PDF

123 Views

14 Downloads

Published on
20 Aug 1991
License