Artikel

Sociologie en sociale ongelijkheid: een overzicht

Authors: Frans Lammertyn orcid logo , Jef C. Verhoeven orcid logo

  • Sociologie en sociale ongelijkheid: een overzicht

    Artikel

    Sociologie en sociale ongelijkheid: een overzicht

    Authors: ,

Abstract

In deze bijdrage wordt op de eerste plaats een korte schets gegeven van het begrip sociale ongelijkheid in de sociologie. Vervolgens wordt er beschreven hoe in de sociologie vanuit verschalende theoretische invalshoeken (het functionalisme, de conflictbenadering en de ruiltheorie) een antwoord wordt gegeven op de volgende problemen : 

1) de vraag naar de ’feitelijkheid’ of de ’sociale realiteiten’ betreffende sociale ongelijkheid. In welke mate en in welke opzichten bestaat er sociale ongelijkheid tussen de mensen en hoe kan deze worden verklaard ?

2) de vraag naar de ’sociale idealen’ betreffende sociale (on)gelijkheid. Dit is de vraag naar de rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid van sociale (on)gelijkheid. Welke verdelingen zijn in de ogen van de bevolking (on)rechtvaardig ? 

3) de vraag naar de realiseerbaarheid van (meer) sociale gelijkheid. In hoeverre is het mogelijk sociale ongelijkheid op te heffen, te verminderen; of: kan de verdeling van schaarse goederen op een meer rechtvaardige wijze geregeld worden dan nu het geval is ?

How to Cite:

Lammertyn, F. & Verhoeven, J., (1991) “Sociologie en sociale ongelijkheid: een overzicht”, Tijdschrift voor Sociologie 12(3-4), 257–290. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86119

Downloads:
Download PDF
View PDF

642 Views

401 Downloads

Published on
20 Aug 1991
License