Artikel

De Vlaamse jeugd en haar minderheden

Author: Hans Waege

  • De Vlaamse jeugd en haar minderheden

    Artikel

    De Vlaamse jeugd en haar minderheden

    Author:

Abstract

Bij een jongerenpopulatie werd onderzocht of het mogelijk is om te komen tot een typologie van waarden en persoonlijkheidskenmerken (autoritarisme, rechts-racisme, maatschappelijke desintegratie, post-materialisme, linkse economische houding) van de jongere. Via een clusteranalyse bekomen we uiteindelijk zes types. In een tweede deel wordt de migrantenproblematiek aangesneden. Vanuit de Vlaamse wetenschappelijke wereld wordt erop gewezen dat dit beleid moet kaderen binnen een algemeen minderhedenbeleid. De vraag die we ons stellen is of er een samenhang bestaat tussen de houding ten opzichte van migranten, langdurig werklozen en homoseksuelen. De correspondentie-analyse laat zien dat er een dergelijk verband bestaat. Een negatieve houding tegenover migranten gaat dikwijls samen met een negatieve houding ten opzichte van langdurig werklozen en homoseksuelen. Ook de samenhang tussen houdingen en de typologie is opmerkelijk. In een derde deel bekijken we deze clusters naar een aantal achtergrondskenmerken. Zowel voor de beroepsgroep van de ouders als het opleidingsniveau, de objectieve deprivatie het onderwijsnet en de vriendenbanden van de jongere werd een significante relatie vastgesteld. Vanuit deze bevindingen besluiten we dat een beleid gericht op één minderheidsgroep geen oplossing is. Er moet veeleer gewerkt worden aan een algemeen tolerantiebeleid dat zowel op de structurele als op de culturele factoren inwerkt.

How to Cite:

Waege, H., (1991) “De Vlaamse jeugd en haar minderheden”, Tijdschrift voor Sociologie 12(2), 181–208. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86114

Downloads:
Download PDF
View PDF

180 Views

17 Downloads

Published on
20 May 1991
License