Artikel

Omvang van de basisschool en het welbevinden van de leerlingen: differentiële effecten naar geslacht

Author: Herman Brutsaert

  • Omvang van de basisschool en het welbevinden van de leerlingen: differentiële effecten naar geslacht

    Artikel

    Omvang van de basisschool en het welbevinden van de leerlingen: differentiële effecten naar geslacht

    Author:

Abstract

In dit artikel wordt onderzocht of de grootte van een school, op het niveau van het basisonderwijs, op dezelfde wijze een invloed uitoefent op het welbevinden bij meisjes als bij jongens. Daarbij wordt nagegaan of de eventueel negatieve schoolgrootte-effecten behouden blijven wanneer rekening wordt gehouden met de kwaliteit van het gezinsleven. Welbevinden wordt beschouwd als een subjectieve ervaring die betrekking heeft op een geheel van factoren welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de aanpassing aan het schoolleven. De bekomen resultaten laten niet toe te besluiten dat er, met betrekking tot de diverse dimensies van welbevinden, sprake zou zijn van een eenduidig negatief schoolgrootte-effect. Het gevoel geïntegreerd te zijn in de schoolgemeenschap is de enige factor die, zowel bij jongens als bij meisjes, op nefaste wijze wordt beïnvloed door de omvang van de school. Voor meisjes komt door wel nog bij dat de zelfwaardering gemiddeld toeneemt, naarmate de schoolgrootte afneemt.

How to Cite:

Brutsaert, H., (1991) “Omvang van de basisschool en het welbevinden van de leerlingen: differentiële effecten naar geslacht”, Tijdschrift voor Sociologie 12(2), 143–155. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86112

Downloads:
Download PDF
View PDF

214 Views

29 Downloads

Published on
20 May 1991
License