Artikel

Mode en consumptie: enkele sociologische aantekeningen

Author: Christine Delhaye orcid logo

  • Mode en consumptie: enkele sociologische aantekeningen

    Artikel

    Mode en consumptie: enkele sociologische aantekeningen

    Author:

Abstract

Binnen de traditie van de sociologie zijn mode en consumptie niet bepaald onderwerpen geweest die veel belangstelling konden genieten. Elke wetenschappelijke discipline heeft haar eigen hiërarchie van onderzoeksonderwerpen. Fenomenen als mode en consumptie werden tot nog toe niet echt onderzoekswaardig bevonden. En toch, sociologen kunnen niet meer om de impact heen die de massaconsumptie heeft op het dagelijkse leven. In dit artikel wordt dan ook een aanzet gemaakt tot het analytisch beschrijven en interpreteren van een aantal facetten van de huidige consumptiecultuur. Wij beperken ons hier tot het veld van de mode als voorbeeld bij uitstek van het domein van consumptie. Achtereenvolgens komen aan bod, een beschrijving van de werking van het veld, de huidige wijze van tekenproduktie, de impact van de professionals op de regulering van het dagelijks leven en als laatste een interpretatie van de mode als “gendertechnologie”.

How to Cite:

Delhaye, C., (1991) “Mode en consumptie: enkele sociologische aantekeningen”, Tijdschrift voor Sociologie 12(1), 61–81. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86108

Downloads:
Download PDF
View PDF

171 Views

15 Downloads

Published on
20 Feb 1991
License