Artikel

Toekomstbeelden: basisinkomen: alternatieve uitkering of nieuw paradigma?

Authors: Joop M. Roebroek , Erik Hogenboom

  • Toekomstbeelden: basisinkomen: alternatieve uitkering of nieuw paradigma?

    Artikel

    Toekomstbeelden: basisinkomen: alternatieve uitkering of nieuw paradigma?

    Authors: ,

Abstract

In deze bijdrage wordt de reikwijdte van het basisinkomen als toekomstige optie onderzocht tegen de achtergrond van recente maatschappelijke veranderingen en wijzigingen in stelsels van sociale zekerheid. Daartoe worden vier lijnen van argumentatie benut. Allereerst wordt het basisinkomen geplaatst binnen het geheel van bestaande sociale zekerheidsarrangementen. Daarbij wordt betoogd dat het basisinkomen een elementaire vorm van onvoorwaardelijk inkomen in termen van arbeid en inkomen representeert. Ten tweede wordt de actualiteit van het basisinkomen aan een nader onderzoek onderworpen. Daarbij worden argumentaties voor en tegen een basisinkomen bestudeerd, wordt het sociale en politieke draagvlak in kaart gebracht, en wordt een specifieke relatie tussen de validiteit van het basisinkomen als toekomstige optie enerzijds, en de mate van werkloosheid en het specifieke karakter van het bestaande stelsel van sociale zekerheid anderzijds bloot gelegd. Ten derde wordt het basisinkomen tegen de achtergrond van bredere processen van maatschappelijke ordering geplaatst, als onderdeel van maatschappelijke projecten. Dat concept refereert aan een min of meer coherent geheel van ideeën en opvattingen over maatschappelijke ordering en de specifieke relatie tussen staat en maatschappij. Tenslotte worden enige argumenten naar voren geschoven inzake een heroverweging van bestaande stelsel van sociale zekerheid en mogelijke veranderingsprocessen in de (nabije) toekomst

How to Cite:

Roebroek, J. & Hogenboom, E., (1991) “Toekomstbeelden: basisinkomen: alternatieve uitkering of nieuw paradigma?”, Tijdschrift voor Sociologie 12(1), 37–59. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86107

Downloads:
Download PDF
View PDF

153 Views

12 Downloads

Published on
20 Feb 1991
License