Artikel

Gezinsvariabelen als verklaring voor de relatie tussen sociaal stratum en het hebben van studieproblemen bij kinderen van het eerste leerjaar

Author: Monique Van Eycken

  • Gezinsvariabelen als verklaring voor de relatie tussen sociaal stratum en het hebben van studieproblemen bij kinderen van het eerste leerjaar

    Artikel

    Gezinsvariabelen als verklaring voor de relatie tussen sociaal stratum en het hebben van studieproblemen bij kinderen van het eerste leerjaar

    Author:

Abstract

Het onderzoek naar de oorzaken van het verschil in onderwijsprestaties van leerlingen kan vanuit verschillende invalshoeken gebeuren. Het voorliggend onderzoek is gebaseerd op een hoofdzakelijk gezinssociologische benaderingswijze. De prestatieverschillen worden geanalyseerd via een studie van enkele gezinskarakteristieken, nl. de gezinsgrootte, de geboorterang en het taalgebruik thuis. De uiteindelijke bedoeling was na te gaan of deze variabelen enige verklaringswaarde hebben m.b.t. de relatie tussen sociaal niveau en onderwijsprestaties. Het onderzoek vond plaats bij 1.316 leerlingen van het eerste jaar basisonderwijs. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd op een analyse van kruistabellen en op een logistische regressie-analyse. De tendensen die naar voren komen zijn de volgende: de oudsten presteren beter dan de anderen in de geboorterang, kinderen uit kleinere gezinnen ondervinden minder leerproblemen dan deze uit grotere gezinnen en wat het taalgebruik betreft leidt een verschillend taalgebruik thuis en op school tot een toename van reeds zwakkere leergebieden. Uit de logistische regressie-analyse blijkt echter dat na controle van alle opgenomen variabelen het sociaal niveau de meest predictieve waarde heeft m.b.t. het hebben van leerstofproblemen. De gezinsstructurele factoren hebben in vergelijking hiermee weinig predictieve waarde.

How to Cite:

Van Eycken, M., (1988) “Gezinsvariabelen als verklaring voor de relatie tussen sociaal stratum en het hebben van studieproblemen bij kinderen van het eerste leerjaar”, Tijdschrift voor Sociologie 9(4), 535–558. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86035

Downloads:
Download PDF
View PDF

146 Views

11 Downloads

Published on
20 Aug 1988
License