Artikel

Wetenschapssociologie: van oud naar nieuw

Authors: Dominique Vancraeynest , Rudi Laermans orcid logo , Christine Delhaye orcid logo , Frank Snijders

  • Wetenschapssociologie: van oud naar nieuw

    Artikel

    Wetenschapssociologie: van oud naar nieuw

    Authors: , , ,

Abstract

De wetenschapssociologie werd in de laatste decennia gekenmerkt door een snelle evolutie. In deze bijdrage worden enkele belangrijke momenten in dit veranderingsproces met elkaar in verband gebracht, vertrekkend van het normatief-functionalistisch model van wetenschap wordt nagegaan hoe de 'revolutionaire inbreng' van Kuhn de aanleiding was tot een nieuwe doorbraak in de wetenschapssociologie. De meervoudige interpretatie van het werk van Kuhn leidde tot een hernieuwde bevraging over wetenschap. De studie van zowel de technisch-cognitieve aspecten als het sociaal-interactieve element in de productie van wetenschappelijke kennis is een kernpunt dat de meer recente discussie beheerst. Naar het einde toe wordt één optie in dit recente debat nader toegelicht, namelijk de constructivistische opvatting, die een uitweg zoekt in de studie van de manier waarop wetenschap tot stand gebracht wordt, veeleer dan de redenen waarom dit gebeurt.

How to Cite:

Vancraeynest, D., Laermans, R., Delhaye, C. & Snijders, F., (1988) “Wetenschapssociologie: van oud naar nieuw”, Tijdschrift voor Sociologie 9(3), 395–430. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86029

Downloads:
Download PDF
View PDF

131 Views

8 Downloads

Published on
20 May 1988
License