Artikel

De sociale basis van de vredesbeweging in Vlaanderen

Author: Johan De Deken orcid logo

  • De sociale basis van de vredesbeweging in Vlaanderen

    Artikel

    De sociale basis van de vredesbeweging in Vlaanderen

    Author:

Abstract

kunnen worden afgeleid uit theorieën die het ontstaan en de sociale basis van "nieuwe" sociale bewegingen proberen te verklaren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de resultaten van een onderzoek dat werd uitgevoerd bij 330 activisten van de Vlaamse vredesbeweging VAKA. De resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met pen steekproef van 1945 personen, die representatief kan worden geacht voor de gehele Vlaamse bevolking. Er worden verschillende multivariate modellen geconstrueerd, die (1) de participatie in de beweging, (2) de motivaties van (potentiële) participanten proberen te verklaren. Uit de resultaten komt naar voren dat (potentiële) activisten van de Vlaamse vredesbeweging bijzonder hoog geschoold zijn en dat ze overwegend zijn tewerkgesteld ver van de produktivistische prestatiekern van de samenleving. Verder komt er een belangrijke interactie aan het licht tussen die twee variabelen en de levensbeschouwing: het institutioneel katholicisme blijkt een "modererende" invloed te hebben op het effect van hun invloed, daar waar het feit van te behoren tot een "levensbeschouwelijke minderheid" zoals buitenkerkelijke christenen en vrijzinnigen werkte als een "intensifier" op het effect van bepaalde beroepen en op het effect van onderwijs meer in het algemeen.

How to Cite:

De Deken, J., (1988) “De sociale basis van de vredesbeweging in Vlaanderen”, Tijdschrift voor Sociologie 9(3), 305–349. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86027

Downloads:
Download PDF
View PDF

156 Views

15 Downloads

Published on
20 May 1988
License