Max Weber: De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme, gevolgd door De protestantse sekten en de geest van het kapitalisme

Author: Lieven Vandekerckhove orcid logo

  • Max Weber: De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme, gevolgd door De protestantse sekten en de geest van het kapitalisme

    Max Weber: De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme, gevolgd door De protestantse sekten en de geest van het kapitalisme

    Author:

Abstract

Het boek De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme is een herwerkte versie van een tekst die oorspronkelijk als artikel gepubliceerd werd in twee afleveringen van het Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik (XX en XXI, respektievelijk 1904 en 1905). De herwerkte versie daarvan verscheen voor het eerst in Webers Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (Mohr [Paul Siebeck], Tübingen, 1920). De hier gepubliceerde synopsis is gebaseerd op deze laatste uitgave, zoals fotomechanisch gereproduceerd in 1986, enerzijds, en op de Engelse vertaling ervan door Talcott Parsons (The protestant ethic and the spirit ofcapitalism, Unwin Paperbacks, London, Sydney, 1985 [1930], en de Franse vertaling ervan door Jacques Chavy (L’éthique protestante et l'esprit du capitalisme, suivi d’un autre essai, Plon, Paris, 1960), anderzijds. Het essay De protestantse sekten en de geest van het kapitalisme is een herwerkte versie van een artikel in de Frankfurter Zeitung (Paasnummer 1906), dat naderhand uitgebreider en onder de titel Kirchen und Sekten gepubliceerd werd in Christlichen Welt, 1906, pp. 558 vlgde, 577 vlgde. De hier gepubliceerde synopsis ervan is gebaseerd op de tekst die werd opgenomen in Webers Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie en op de Franse vertaling ervan door Jacques Chavy (L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, suivi d’un autre essai, Plon, Paris, 1960), anderzijds.

How to Cite:

Vandekerckhove, L., (1990) “Max Weber: De protestantse ethiek en de geest van het kapitalisme, gevolgd door De protestantse sekten en de geest van het kapitalisme”, Tijdschrift voor Sociologie 11(4). doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.86004

Downloads:
Download PDF
View PDF

337 Views

43 Downloads

Published on
20 May 1990
Peer Reviewed
License