Artikel

Differentiële socialisatie-effecten tussen het openbaar en vrij onderwijs

Author: Peter Heyvaert

  • Differentiële socialisatie-effecten tussen het openbaar en vrij onderwijs

    Artikel

    Differentiële socialisatie-effecten tussen het openbaar en vrij onderwijs

    Author:

Abstract

Het Belgisch onderwijssysteem wordt gekenmerkt door twee elkaar beconcurrerende schoolnetten. Deze situatie is gegroeid vanuit de bekommernis van kerkelijke instanties om jongeren een christelijk geïnspireerde opvoeding te geven. In dit artikel wordt nagegaan of er inderdaad een verband bestaat tussen het schoolnet dat iemand heeft gevolgd en zijn/haar waarden- en normensysteem. Door middel van de covariantie-analyse techniek, met meerdere controlevariabelen, wordt deze hypothese getoetst op een populatie van 1321 Vlaamse vrouwen tussen de 23 en de 49 jaar. De resultaten wijzen uit dat de differentiële socialisatie- en sociale controlepatronen tussen de twee grootste onderwijsnetten niet zozeer betrekking hebben op normen en attitudes, dan wel op het aangaan van sociale verbintenissen en op het stimuleren van de identificatie met sociale groepen. Een dergelijk resultaat bevestigt de stelling dat het onderwijs in België, als onderdeel van de verzuiling, eerder als een sociaal-structureel dan als een cultureel-filosofisch systeem moet beschouwd worden.

How to Cite:

Heyvaert, P., (1987) “Differentiële socialisatie-effecten tussen het openbaar en vrij onderwijs”, Tijdschrift voor Sociologie 8(1), 27–53. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85967

Downloads:
Download PDF
View PDF

136 Views

16 Downloads

Published on
20 Feb 1987
License