Artikel

Evaluatie-onderzoek naar het effect van een interviewtraining

Author: Geert Loosveldt orcid logo

  • Evaluatie-onderzoek naar het effect van een interviewtraining

    Artikel

    Evaluatie-onderzoek naar het effect van een interviewtraining

    Author:

Abstract

In het onderzoek naar de kwaliteit van gegevens bekomen via het survey-interview kunnen verschillende onderzoeksstrategieën onderkend worden. In dit artikel wordt geprobeerd om bij het bepalen van het effect van een interviewtraining, verschillende kwaliteitsbenaderingen op elkaar te betrekken. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het onderzoeksschema van een evaluatieonderzoek. De gegevens werden verzameld binnen een veldexperiment waarbij de experimentele groep bestond uit 123 respondenten die geïnterviewd werden door zes getrainde interviewers en een controlegroep (n = 162) die werd geïnterviewd door 7 niet getrainde interviewers. Uit de procesevaluatie blijkt dat de interviewpraktijk van de getrainde interviewers beter is. Uit de resultaten van de effectevaluatie blijkt ook dat de antwoorden op een aantal vragen als beter kunnen worden beschouwd. De analyse van de relatie tussen informatie uit de procesevaluatie en kenmerken van de antwoorden laat echter niet toe te besluiten dat het hanteren van verschillende kwaliteitsbenaderingen zonder meer tot eenduidige resultaten leiden.

How to Cite:

Loosveldt, G., (1985) “Evaluatie-onderzoek naar het effect van een interviewtraining”, Tijdschrift voor Sociologie 6(4), 355–381. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85915

Downloads:
Download PDF
View PDF

135 Views

24 Downloads

Published on
20 Aug 1985
License