Artikel

Regio's en innovatie: een gevalstudie

Author: Lieve Goorden

  • Regio's en innovatie: een gevalstudie

    Artikel

    Regio's en innovatie: een gevalstudie

    Author:

Abstract

Dit artikel wil, ten bate van het innovatiebeleid van de overheid, aandacht vragen voor de continue en ruimtegebonden momenten in het verloop van het innovatieproces. Innovatie is in die optiek een voorzichtig selectieproces dat voortbouwt op verworvenheden uit het verleden, door de link te leggen tussen lokale initiatieven tot vernieuwing enerzijds en elders aanwezige "high tech" informatie anderzijds. Aan de hand van de variabalen - zelfstandige aanzetten tot produktvernieuwing in de regio, kleinschalig versus grootschalig organiseren (in de zin van meer of minder taal- en bestuurlijke autonomie in de plaatselijke vestiging), netwerkvorming versus isolement en afhankelijkheid, al dan niet benutte van plaatselijk voorhanden kwalificatiepotentieel - wordt vervolgens nagegaan inhoeverre een typisch lokaal gegroeide activiteit in een bepaalde streek (de papierverwerkende en grafische sector in Turnhout-Beerse) toegang krijgt tot innovatie en zelf ontvankelijk blijkt te zijn voor innovatie.

How to Cite:

Goorden, L., (1985) “Regio's en innovatie: een gevalstudie”, Tijdschrift voor Sociologie 6(1-2), 141–157. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85904

Downloads:
Download PDF
View PDF

126 Views

15 Downloads

Published on
20 Feb 1985
License