Artikel

Automatisering van ambtenarenwerk

Author: Christ'l Van Raemdonck

  • Automatisering van ambtenarenwerk

    Artikel

    Automatisering van ambtenarenwerk

    Author:

Abstract

In dit artikel worden de resultaten van een verkennend onderzoek gebundeld, waarbij ambtenaren van overheidsdiensten (informatieverwerking als gebruikersdiensten) over de gevolgen van de invoering van informatica bevraagd worden. Wanneer tot informatisering van deze diensten beslist wordt, dan kunnen wij meteen een reeks voorvallen observeren zoals de vertraagde installatie van een up-to-date (informatica) personeelskader, een blijvende aarzeling tussen de (om)scholing van eigen reeds in dienst zijnde personeel of het aantrekken van externe deskundigen (zonder ambtenarenstatuut). In deze nogal grote verwarring, de afwezigheid van een invoeringsplan op langere termijn, en door het "vacuum" dat de informatica in de bureaucratische en administratieve voorschriften genereert, kunnen sommige ambtenaren - als zij amateurs-programmeurs kunnen worden - een zekere onmisbaarheid verwerven. Maar deze kunde vertoont met de bestaande promotieprocedures en -systemen een hoge mate van "incompatibiliteit". Om hieraan te verhelpen zouden alvast enkele nieuwe tussenberoepen, zoals de coördinator - verbindingsfiguur tussen informatica-centra en gebruikers - moeten gecrëerd worden. De impact van de informatica op de kwaliteit van het werk zal grotendeels afhangenv an het niveau waarop de ambtenaar tewerkgesteld is: het topniveau blijft buiten schot; het leidinggevend personeel is bedreigd maar beschikt nog over voldoende onderhandelingsruimte om de nefaste gevolgen te voorkomen, het uitvoerend personeel zonder contact met cliënten lijdt aan een onherroepelijk functieverlies. Wie voor gebruikers/cliënten moet werken is aan zo'n functie-uitholling minder blootgesteld. De vakbonden tenslotte blijken meer geïnteresseerd in het verdedigen van categoriale privilegies en traditionele statuten dan in het beheersen van het informatieproces.

How to Cite:

Van Raemdonck, C., (1985) “Automatisering van ambtenarenwerk”, Tijdschrift voor Sociologie 6(1-2), 125–140. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85903

Downloads:
Download PDF
View PDF

136 Views

22 Downloads

Published on
20 Feb 1985
License