Artikel

Werken in een netwerk: convergenties en divergenties in de arbeidsmarkt

Author: Frank Van der Auwera

  • Werken in een netwerk: convergenties en divergenties in de arbeidsmarkt

    Artikel

    Werken in een netwerk: convergenties en divergenties in de arbeidsmarkt

    Author:

Abstract

Dit eerder verkennend artikel behandelt de kernvraag in welke mate percepties van arbeidskwaliteit verschillen, naargelang het een groep terminalbedienden uit het hoofdkwartier (Case A) dan wel uit een agenschap (Case B) betreft. Beide gevallenstudies grepen plaats binnen één financiële instelling en bevatten louter uitvoerende bedienden zonder formele supervizing power. Alhoewel het gepresenteerde onderzoeksmateriaal in dit stadium nog vrij disperaat en het staal kleinschalig is, kan toch worden geconcludeerd dat de positionering binnen een telematicanetwerk-omstandigheden een factor van belang lijkt: de taakopbouw en de sociale relaties worden over het algemeen positiever gewaardeerd in Case B dan in Case A. Beide groepen vinden zich nochtans in hun uitgesproken negatieve waardering van promotiekansen of skillbenutting. Overigens blijkt ook dat er in deze onderzoekspopulatie niet echt sprake is van een negatieve attitude versus technologische vernieuwing, vooral omdat in deze sample de jobzekerheid voorlopig niet in het gedrang komt.

How to Cite:

Van der Auwera, F., (1985) “Werken in een netwerk: convergenties en divergenties in de arbeidsmarkt”, Tijdschrift voor Sociologie 6(1-2), 103–123. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85902

Downloads:
Download PDF
View PDF

140 Views

18 Downloads

Published on
20 Feb 1985
License