Artikel

Percepties van taakkenmerken onder technologische verandering: enkele methodologische beschouwingen

Author: Patrick De Ceuster

  • Percepties van taakkenmerken onder technologische verandering: enkele methodologische beschouwingen

    Artikel

    Percepties van taakkenmerken onder technologische verandering: enkele methodologische beschouwingen

    Author:

Abstract

Om te meten in hoeverre taakkenmerken veranderen onder de invloed van technologische innovatie, kan men verschillende procedures aanwenden. Een procedure bestaat ering om de percepties te registreren die taakuitvoerders bezitten in verband met uiteenloopende dimensies vanhun werk. Daarbij stelt zich een probleem van interpretatie, omdat men niet weet in hoeverre men met deze methode verschillen tussen individuen eerder dan tussen taken aan het meten is. Om op die vraag een antwoord te verschaffen, worden de resultaten besproken van onderzoek waarbij aan drie verschillende samples van respondenten gevraagd werd om uitspraken te doen over een zelfde taak; daarbij werd gebruik gemaakt van de Job Characteristic Inventory. Uit dat onderzoek blijkt dat er, afgezien van andere validiteitsproblemen, nogal wat divergentie optreedt tussen de drie samples zonder dat deze afdoende verklaard kan worden. De implicatie is dat indien taken alleen gemeten worden aan de hand van uitspraken door de taakuitvoerders, slechts een specifiek geheel van percepties bevraagd wordt, dat in min of meer belangrijke mate afwijkt van de beeldvorming die bij andere populaties bestaat.

How to Cite:

De Ceuster, P., (1985) “Percepties van taakkenmerken onder technologische verandering: enkele methodologische beschouwingen”, Tijdschrift voor Sociologie 6(1-2), 75–101. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85901

Downloads:
Download PDF
View PDF

152 Views

21 Downloads

Published on
20 Feb 1985
License