Artikel

De blinde roerganger en zijn deemoedige dienaar: een essay omtrent beleid en technologisch effectenonderzoek

Author: Patrick Baert

  • De blinde roerganger en zijn deemoedige dienaar: een essay omtrent beleid en technologisch effectenonderzoek

    Artikel

    De blinde roerganger en zijn deemoedige dienaar: een essay omtrent beleid en technologisch effectenonderzoek

    Author:

Abstract

Het centrale uitgangspunt is de vaststelling dat enerzijds vanuit een intern-rationeel wetenschappelijk uitgangspunt, het technologisch determinisme als een "gedegenereerd onderzoeksprogramma" (Lakatos) dient beschouwd te worden, en dat anderzijds diezelfde deterministische optie vervat blijkt in een hele reeks van beleidsgerichte researchnota's. Uitgaande van die paradox, wordt aandacht besteed aan de ideologische manifestaties van het technologisch determinisme, alsook aan een mogelijke verklaringsgrond voor haar recente opflakkering in het beleidsgericht onderzoek. Vervolgens wordt deze trend in het technologie-onderzoek beschouwd als een indicator voor de teloorgang van de idee van "cognitief-rationale beheersing" in de sociologie. Onder visie verstaan, waarbij de nadruk wordt gelegd op de wetenschappelijk gefundeerde controle van toekomstige maatschappelijke processen, en dit in functie van het bereiken en verwezenlijken van een collectief doel. Deze waarde (en toekomstvisie) betekende een belangrijke negentiende eeuwse culturele innovatie, waarvan de eerste generatie sociologen een duidelijke exponent vormen.

How to Cite:

Baert, P., (1985) “De blinde roerganger en zijn deemoedige dienaar: een essay omtrent beleid en technologisch effectenonderzoek”, Tijdschrift voor Sociologie 6(1-2), 61–74. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85900

Downloads:
Download PDF
View PDF

137 Views

18 Downloads

Published on
20 Feb 1985
License