Artikel

Geneeskunde en samenleving: een plaatsbepaling van de crisisliteratuur en de medicaliseringsstellingen

Author: Jan Branckaerts

  • Geneeskunde en samenleving: een plaatsbepaling van de crisisliteratuur en de medicaliseringsstellingen

    Artikel

    Geneeskunde en samenleving: een plaatsbepaling van de crisisliteratuur en de medicaliseringsstellingen

    Author:

Abstract

De laatste jaren kan men een toename van het aantal publikaties over de invloed van de geneeskunde op de samenleving vaststellen. In dit artikel wordt getracht daarin enige ordening aan te brengen. Daartoe wordt onderscheid gemaakt tussen 1. bepalingen van de positie van de geneeskunde in de samenleving, 2. partiële kritieken op de geneeskunde die eventueel gesystematiseerd worden en 3. medicaliseringsstellingen die betrekking hebben op één aspect van de positie van de geneeskunde nl. de - al dan niet geoorloofde - uitbreiding ervan. M.b.t. deze medicaliseringsstellingen wordt een indeling voorgesteld in 1. liberale pioniers die het begrip als kritische term introduceren, 2. marxistische theoretici en 3. neutraliserende analysten die het begrip omvormen tot analytisch instrument. Het brede doel van deze herformulering is een geschikt, zij het mogelijk een simplistisch, kader te bieden waarin de groeiende en schijnbaar onsamenhangende literatuur op coherente wijze kan ondergebracht worden.

How to Cite:

Branckaerts, J., (1982) “Geneeskunde en samenleving: een plaatsbepaling van de crisisliteratuur en de medicaliseringsstellingen”, Tijdschrift voor Sociologie 3(3), 229–253. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85817

Downloads:
Download PDF
View PDF

134 Views

48 Downloads

Published on
20 Aug 1982
License