Artikel

Werkloosheidsbeleving: bevindingen van en bemerkingen bij een onderzoek van een representatieve steekproef van Belgische werklozen

Author: Eric Rosseel

  • Werkloosheidsbeleving: bevindingen van en bemerkingen bij een onderzoek van een representatieve steekproef van Belgische werklozen

    Artikel

    Werkloosheidsbeleving: bevindingen van en bemerkingen bij een onderzoek van een representatieve steekproef van Belgische werklozen

    Author:

Abstract

Ondanks de centraliteit van de werkloosheid in de sociale problematiek van het laatste decennium blijft het empirisch materiaal m.b.t. de werkloosheidsbeleving vrij schaars naar kwantiteit en eenzijdig naar kwaliteit. De neiging om in termen van de werkloze te spreken verhult verder een differentiatie tussen een passief ondergaan van de werkloosheid (met manifestatie van negatieve effecten) en een actieve manipulatie van de werkloosheidsconditie. Een recente representatieve enquête onder de Belgische werklozenpopulatie illustreert deze gebreken van het onderzoek naar de werkloosheidsbeleving. Grosso modo blijkt 15 à 20 % van de werklozen er niet in te slagen hun bestaan zinvol te reorganiseren en te lijden onder een syndroom van psychologische en psychosomatische effecten. Een synthetische analyse van de belevingsvariabelen laat toe deze op te delen volgens twee dimensies : 1. effecten van de werkloosheid versus bewuste manipulatie van de werkloosheid; 2. activiteitsdrang versus passief ondergaan. De tekortkomingen van het onderzoek monden uit in de formulatie van een aantal prioritaire onderzoekslijnen.

How to Cite:

Rosseel, E., (1982) “Werkloosheidsbeleving: bevindingen van en bemerkingen bij een onderzoek van een representatieve steekproef van Belgische werklozen”, Tijdschrift voor Sociologie 3(2), 117–136. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85807

Downloads:
Download PDF
View PDF

195 Views

14 Downloads

Published on
20 May 1982
License