Artikel

Causaliteit onder voorbehoud

Author: Jacques Tacq

  • Causaliteit onder voorbehoud

    Artikel

    Causaliteit onder voorbehoud

    Author:

Abstract

Het taalgebruik, zowel het alledaagse als wetenschappelijke, is doordrongen van de causale denkcategorie. Causale uitspraken zijn echter dikwijls slordig, ongenuanceerd en te weinig specifiek, hetzij omdat het conceptueel kader en de onderliggende subjectieve waarderingsmechanismen niet worden aangegeven,hetzij omdat de achterliggende omstandigheden en het causaal veld, waarop zij betrekking hebben, niet worden geëxpliciteerd. We denken dat het gedachtengoed van de Britse filosoof John Mackie, volgens wie een oorzakelijke factor een INUS-conditie is, d.w.z. een noodzakelijk maar niet voldoende deel van een voldoende maar niet noodzakelijke verzameling van factoren in een causaal veld, ons kan helpen om dit conditioneel karakter van oorzakelijke verbanden meer expliciet te maken.

How to Cite:

Tacq, J., (1982) “Causaliteit onder voorbehoud”, Tijdschrift voor Sociologie 3(1), 67–76. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85802

Downloads:
Download PDF
View PDF

126 Views

50 Downloads

Published on
20 Feb 1982
License