Artikel

De controle op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

Authors: Roel De Cuyper , Paul Ponsaers

  • De controle op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

    Artikel

    De controle op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden

    Authors: ,

Abstract

In dit artikel belichten wij de onderzoeksmethode en resumeren de belangrijkste inzichten van een studie over de functionering van de arbeidsinspectie in België. Naast de gewone politiediensten (gemeentelijke politie/landelijke politie, gerechtelijke politie en rijkswacht) bestaan er in België nog 68 verschillende inspectiediensten. Het gaat om administraties die over de politionele opsporingsbevoegdheid beschikken om processen-verbaal op te maken wanneer misdrijven worden geconstateerd, en die dus in de mogelijkheid zijn om een gerechtelijke vervolging op gang te brengen bij het Openbaar Ministerie. Deze diensten zijn verspreid over een aantal ministeries. Het accent van de studie ligt op de drie diensten van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, m.n. de Technische Inspectie die moet toezien op de veiligheid van de werknemers, de Medische Inspectie die moet toezien op de gezondheid van de werknemers, en de Inspectie der Sociale Wetten die vooral de reglementering m.b.t. collectieve arbeidsovereenkomsten moet controleren.

How to Cite:

De Cuyper, R. & Ponsaers, P., (1982) “De controle op de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden”, Tijdschrift voor Sociologie 3(1), 5–23. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85799

Downloads:
Download PDF
View PDF

128 Views

13 Downloads

Published on
20 Feb 1982
License