Artikel

Elite-circulatie en maatschappelijke ontvoogding. De Belgische elite tegenover de Vlaamse beweging.

Author: Wilfried Dewachter

  • Elite-circulatie en maatschappelijke ontvoogding. De Belgische elite tegenover de Vlaamse beweging.

    Artikel

    Elite-circulatie en maatschappelijke ontvoogding. De Belgische elite tegenover de Vlaamse beweging.

    Author:

Abstract

Honderdvijftig jaar Belgische ontwikkeling is voor een aanzienlijk deel gevormd door het dynamisch conflict tussen de Belgische elite en de Vlaamse Beweging. Het oorspronkelijk Belgisch concept en zijn elite is behoorlijk afgezwakt. De meeste verwezenlijkingen slaan tot nog toe op het Vlaams maken van Vlaanderen : eerst een elementair recht op de eigen taal, weliswaar naast het Frans, nadien het terugdringen van het Frans uit het openbare leven in Vlaanderen. Evenwijdig in hoofdzaak met de tweede beweging, wordt het Nederlands aangeboden als een tweede mogelijke nationale taal. Alleen aan de mate van nationale dominantie van het Frans is daardoor geknaagd geworden, niet aan het feit van de nationale dominantie van het Frans. Hoofdzakelijk in die periode dient zieh een nieuwe cohorte elite-leden aan, met een eigen taal-kenmerk. Dat taal-kenmerk was voedingsbodem én symbool van een oppositionele beweging. De cohorte heeft elite-posities veroverd, meer en meer nergend naar de demografische normale 60/40 verhouding. Op het snijpunt naar de meerderheid is echter van Franstalige zijde de pariteitseis gesteld, die algemeen aanvaard werd. Het patroon van verklaring daarbij is de kracht van de opposiie, "ge-actualiseerd" in de acties van de sociale beweging. De structurele factoren die aangevoerd zijn : de economische ontwikkeling en het elite aanbod, werken ondersteunend en bevorderend. Zonder de bewegingskracht van een oppositie zouden deze factoren geen alternatieve elite aanbrengen, maar elite-kandidaten congruent met de heersende elite. De oppositie splitst de "kieskring" van de elite. De oppositie heeft van de elite een eind weegs afgewdongen, maar haar opdracht is nog niet voltooid. Honderdvijftig jaar Belgische ontwikkeling is nu op een scharnierpunt gekomen aangaande de politieke uithouw die het homogene gebied Vlaanderen en het Vlaamse volk, zoals overigens het homogene Wallonië en het Waalse volk, voor zich gaan kiezen, maken, of ondergaan.

How to Cite:

Dewachter, W., (1981) “Elite-circulatie en maatschappelijke ontvoogding. De Belgische elite tegenover de Vlaamse beweging.”, Tijdschrift voor Sociologie 2(3-4), 199–260. doi: https://doi.org/10.21825/sociologos.85796

Downloads:
Download PDF
View PDF

140 Views

15 Downloads

Published on
20 Dec 1981
License