Richtlijnen voor auteurs


Het tijdschrift Relaties en Nieuwe Gezinnen publiceert Nederlandstalige bijdragen op het brede domein van de gezinssociologie en de sociale demografie. Relaties en Nieuwe Gezinnen publiceert artikels die een academische bijdrage leveren alsook een vertaalslag maken naar de praktijk. Van artikels wordt verwacht dat beide componenten (academische vernieuwing en praktijkgerichte vertaling) aanwezig zijn. 
Alle ingediende manuscripten worden aan een dubbele peer review onderworpen.

Het bestand van het manuscript omvat:
1. Een abstract in het Nederlands (150 woorden)
2. Een abstract in het Engels (150 woorden)
3. Engelstalige trefwoorden (maximaal vijf)
4. Contactgegevens van de auteurs (postadres, telefoonnummer, e-mailadres, ORCID van alle auteurs)
5. Het manuscript, opgemaakt volgens de hiernavolgende richtlijnen

Dit bestand wordt ingediend via de link inzendingen.

Lay-out van het manuscript
Het manuscript wordt ingediend als elektronisch bestand in Microsoft Word (docx-formaat).

1. De hoofdtekst
De hoofdtekst staat in het opmaakprofiel “Standaard”. Dit opmaakprofiel heeft volgende kenmerken:
- lettertype Calibri
- lettergrootte 11
- Interlinie Exact 14 pt

2. Titels
Alle titels worden geplaatst in de ingebouwde opmaakprofielen “Kop 1”, “Kop 2”, “Kop 3”. De opmaakprofielen worden automatisch genummerd: 1, 1.1, 1.1.1. Indelen mag maximaal tot op drie niveaus.
De opmaak van de titelprofielen gaat als volgt:

KOP 1
- lettertype Cambria (koppen)
- lettergrootte 12
- Interlinie Exact 14 pt
- Lettertype op “klein kapitaal”
- Lettertype op “vet”
- Afstand voor en na de tekst: 18 pt

KOP 2
- Idem als Kop 1 maar in lettergrootte 11 en afstand voor en na de tekst = 12 pt.

KOP 3
- Idem als Kop 2 maar lettertype niet op vet en niet in klein kapitaal

3. Tabellen en figuren
Tabellen en figuren worden apart en opeenvolgend genummerd (Tabel 1; Figuur 1). Alle Tabellen en figuren behoren een nummer en een titel te dragen. Gebruik hiervoor de “bijschrift”-functie van Word.

4. Voet- en eindnoten
Voetnoten dienen tot het absolute minimum te worden beperkt. Ze worden als eindnoten afgedrukt achteraan de tekst. In de tekst worden ze aangeduid door een Arabisch cijfer.

5. Literatuurverwijzingen in de tekst
Literatuurverwijzingen in de tekst volgen de regels van de APA (7th edition). We vragen aan de auteurs om in de mate van het mogelijke gebruik te maken van het programma Endnote bij het aanmaken van hun literatuurverwijzingen.

6. Bibliografie
De bibliografie wordt achteraan het artikel geplaatst en volgt eveneens de regels van de APA (7th edition).
Artikel in tijdschrift:
Bracke, P., Colman, E., Symoens, S., & Van Praag, L. (2010). Divorce, divorce rates, and professional care seeking for mental health problems in Europe: a cross-sectional population-based study. BMC Public Health, 10, 224. https://doi.org/10.1186/1471-2458-10-224

Boek:
Matthijs, K. (2009). Bevolking. Wie? Wat? Waar? Wanneer? Leuven: Acco.

Edited boek:
Mortelmans, D., Pasteels, I., Bracke, P., Matthijs, K., Van Bavel, J., & Van Peer, C. (2011). Scheiding in Vlaanderen. Leuven: Acco.

Artikel in bundel:
Pasteels, I., Mortelmans, D., & Van Bavel, J. (2011). Steekproef en dataverzameling. In D. Mortelmans, I. Pasteels, P. Bracke, K. Matthijs, J. Van Bavel & C. Van Peer (Eds.), Scheiding in Vlaanderen (pp. 27-64). Leuven: Acco.