Submissions

This page is designed to help you ensure your submission is ready for and fits the scope of the journal.

Before submitting you should read over the guidelines here, then register an account (or login if you have an existing account)


Focus and Scope

Relaties en Nieuwe Gezinnen is een peer reviewed online academisch tijdschrift dat zich richt op het onderzoek naar het brede domein van de familiesociologie, familiepsychologie en de sociale demografie.

Het tijdschrift wil een brug slaan tussen de onderzoekwereld en de praktijk door nieuwe inzichten over relaties en nieuwe gezinnen beschikbaar te maken voor onderzoekers én professionelen.

Er zijn binnen het domein van de familiesociologie, familiepsychologie en sociale demografie geen inhoudelijke beperkingen aan thema’s die het tijdschrift wil coveren. Zowel theoretische als empirische bijdragen komen in aanmerking.

VABB
Dit tijdschrift is geïndexeerd in het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen (VABB-SHW).


Peer Review

This journal operates a open/single anonymous/double anonymous, peer review policy.

Licences

Relaties en Nieuwe Gezinnen allows the following licences for submission:

  • CC BY 4.0
    Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits.


Publication Fees

Het tijdschrift is strikt Open Access. Alle bijdragen zijn onmiddellijk en vrij toegankelijk voor lezers. Aan auteurs wordt ook geen bijdrage gevraagd om te publiceren.