Articles

De Brugse kantsector in de 19de eeuw.

Sarah Van de Capelle

2002-02-18 Volume 77 • Issue 1 • 2002 • Kant (teksten van de studiedag rond kant te Gent in 2001)

Textilia hebben hun verhaal.

René De Herdt

2002-02-18 Volume 77 • Issue 1 • 2002 • Kant (teksten van de studiedag rond kant te Gent in 2001)

Kant in Turnhout (19de - 20ste eeuw).

Eugeen Van Autenboer

2002-02-18 Volume 77 • Issue 1 • 2002 • Kant (teksten van de studiedag rond kant te Gent in 2001)

Boekbesprekingen

redactie OVLZ

2001-08-18 Volume 76 • Issue 4 • 2001

Voetbrandersbende te Caester, Kerkhove, Tiegem en omgeving (ca 1630).

Willy L. Braekman

2001-08-18 Volume 76 • Issue 4 • 2001

De miniatuurkathedraal van Jan Baptist Minne in het Huis van Alijn.

Helen De Cruz and Johan De Smedt

2001-08-18 Volume 76 • Issue 4 • 2001

Een schouw met bijbeltegels uit Elversele (West-Vlaanderen) bewaard in het Provinciaal Openluchtmuseum Bokrijk.

Robert Nouwen

2001-08-18 Volume 76 • Issue 4 • 2001

Vijf nieuwe moordliederen uit Oost-Vlaanderen.

Willy L. Braekman

2001-08-18 Volume 76 • Issue 4 • 2001

Officiële feesten in de Franse tijd. Volkscultuur en cultuurpolitiek in het Leiedepartement (1795-1814).

Liesbet Van Nieuwenhuyse

2001-08-18 Volume 76 • Issue 4 • 2001

Mutant(en) in Cyberland; reële en virtuele (re)presentaties van decembericonen

Hilde Schoefs

2001-08-18 Volume 76 • Issue 4 • 2001