Articles

Twee plattelandschirurgijns in het graafschap Vlaanderen in de 18de eeuw.

Author
  • Tine Van Bortel

Abstract

Chirurgijns waren wel degelijk begaan met de gezondheidszorg en de goede genezing van hun patiënten. Dit in tegenstelling met het karikaturale beeld dat chirurgijns weinig weet hadden van echte geneeskunde en weinig meer deden dan nutteloze drankjes uitdelen. Het is een beeld dat in de geschiedschrijving van de geneeskunde al te lang is blijven voortleven.

How to Cite:

Van Bortel, T., (2000) “Twee plattelandschirurgijns in het graafschap Vlaanderen in de 18de eeuw.”, Oostvlaamse zanten 75(4).

Downloads:
Download PDF
View PDF

457 Views

303 Downloads

Published on
18 Aug 2000
Peer Reviewed
License