Articles

Van profijtigaard tot vrekgierige pezenwever.

Author
  • Magda Devos

Abstract

Zowel voor de aantrekkelijke als de minder fraaie kanten van iemands
inborst beschikt het dialect over een uitgebreid en gevarieerd arsenaal aan uitdrukkingsmiddelen, waarbij telkens weer opvalt op hoeveel verschillende
manieren één bepaald karakterkenmerk of karaktertype onder woorden gebracht
kan worden.

How to Cite:

Devos, M., (1998) “Van profijtigaard tot vrekgierige pezenwever.”, Oostvlaamse zanten 73(3).

Downloads:
Download PDF
View PDF

352 Views

156 Downloads

Published on
17 Jun 1998
Peer Reviewed
License