Articles

Van profijtigaard tot vrekgierige pezenwever.

Author:

Abstract

Zowel voor de aantrekkelijke als de minder fraaie kanten van iemands
inborst beschikt het dialect over een uitgebreid en gevarieerd arsenaal aan uitdrukkingsmiddelen, waarbij telkens weer opvalt op hoeveel verschillende
manieren één bepaald karakterkenmerk of karaktertype onder woorden gebracht
kan worden.

Keywords:

How to Cite: Devos, M. (1998) “Van profijtigaard tot vrekgierige pezenwever.”, Oostvlaamse zanten. 73(3).