Additions et corrections

  • Additions et corrections

    Additions et corrections

How to Cite:

(1956) “Additions et corrections”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 30(1), 317–318. doi: https://doi.org/10.21825/hctd.89171

Downloads:
Download PDF
View PDF

122 Views

9 Downloads

Published on
20 Feb 1956
License