Article

Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND)

Authors: A.-S. Ghyselen , J. Van Keymeulen , M. Farasyn , L. Hellebaut , A. Breitbarth

  • Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND)

    Article

    Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND)

    Authors: , , , ,

How to Cite:

Ghyselen, A., Van Keymeulen, J., Farasyn, M., Hellebaut, L. & Breitbarth, A., (2020) “Het transcriptieprotocol van het Gesproken Corpus van de Nederlandse Dialecten (GCND)”, Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie 92(1), 83–115. doi: https://doi.org/10.21825/hctd.88842

Downloads:
Download PDF
View PDF

114 Views

9 Downloads

Published on
20 Feb 2020
License