Oorkonden en mededelingen

De vloerzerken van Jan en Christiaen de Plaet in de Sint-Gilliskerkt te Brugge

Authors
  • J. Lavaert
  • R. Van Belle

How to Cite:

Lavaert, J. & Van Belle, R., (1979) “De vloerzerken van Jan en Christiaen de Plaet in de Sint-Gilliskerkt te Brugge”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 116(3-4). doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v116i3-4.4434

Downloads:
Download PDF
View PDF

288 Views

183 Downloads

Published on
28 Feb 1979
Peer Reviewed
License