Artikels

Jan du Temple, kapelaan-musicus uit Menen (+ 1627).

Author
  • Luc Devliegher

How to Cite:

Devliegher, L., (2012) “Jan du Temple, kapelaan-musicus uit Menen (+ 1627).”, Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis 149(2), 225-228. doi: https://doi.org/10.21825/hvgg.v149i2.19146

Downloads:
Download PDF
View PDF

1070 Views

103 Downloads

Published on
30 Nov 2012
Peer Reviewed
License