Over dit tijdschrift


Ghendtsche Tydinghen verschijnt al vijftig jaar. In al die jaren verschenen er artikels over alle mogelijke onderwerpen. Artikels over middeleeuwse stenen en negentiende-eeuwse beluiken, over obscure componisten en lang vergeten muzikanten, over mimespelers, opvallende volksfiguren, maar ook vergeelde schrijvers en Spaanse edellieden, artikels over Multatuli en Buffalo Bill, artikels over herbergen, brouwerijen en jeneverstokerijen maar ook over de Opera en chique hoedenwinkels, over kerkhoven en tennisvelden. Gentse recepten voor opgelegde komkommer, voor kalfskop en morellen in de brandewijn. Je kan het blijkbaar zo gek niet bedenken of het gebeurde in Gent en Ghendtsche Tydinghen bracht er een artikel over.

Geschiedenis van het tijdschrift

Aanvankelijk profileerde Ghendtsche Tydinghen zich als de “Gentse Heemkundige Afdeling” van de ‘Koninklijke Bond der Oostvlaamse Volkskundigen' (KBOV), kort nadien werd beslist om de naam te veranderen in "Heemkring Gent" en later in "Heemkundige Kring Gent". Om dit zeer gevarieerde aanbod van het Gentse patrimonium beter te kunnen plaatsen in de tijd werd tenslotte gekozen voor de hedendaagse benaming: "Heemkundige en Historische Kring Gent".

Op 9 mei 1971 besliste men om binnen de KBOV een autonome kring op te richten. Op 21 december 1971 verscheen het eerste nummer van “Ghendtsche Tydinghen”. De eerste twee jaargangen verschenen maandelijks op gestencilde blaadjes van quarto formaat (274x214mm). De eerste jaargang telde 225 en de tweede 252 bladzijden. Het eerste nummer van de 2de jaargang draagt nr 13 maar het tweede nummer van de 2de jaargang werd gewoon nr 2. Met de derde jaargang in 1974 wordt GT op het welbekende 170x242 mm formaat uitgebracht. Sedert 2015 reduceerde men de publicatie tot vijf nummers per jaar (verschijnt niet in juli-augustus) en werden ruim meer illustraties opgenomen. Vanaf jaargang 48 (2019) verscheen het tijdschrift in kleurendruk. Inhoudelijk bleef Ghendtsche Tydinghen (GT) al die jaren onveranderd: het tijdschrift poogt tegen de laagst mogelijke prijs een breed publiek te bereiken van Gentenaars geïnteresseerd in het reilen en zeilen van hun stad van in het verre verleden tot (eer)gisteren.