Uit het verleden van de Brugsepoortwijk - Deel 2. Oude wegen: hoe men zo'n duizend jaar geleden vertrok vanuit Gent naar Brugge en het noordwesten

Author
  • Joris Vandenbroucke

Abstract

Reizigers die vanuit Gent naar het noordwesten wilden, konden oor- spronkelijk niet de weg nemen doorheen de stadspoort waaraan de naam van de hier beschreven Brugsepoortwijk nog herinnert. Deze werd pas ca. 1230 gebouwd op een dam, de Waaldam, in een moerassige zone, het Broek. Vandaar haar eerste naam Waalpoort. Voordien trok men ver- moedelijk via de Zandpoort over relatief hoog gelegen wegjes, op wat op kaarten Terra Montium genoemd werd, naar het droog gelegen Ekkergem, verbonden met het even droge Rooigem. Daar kwamen vroeg- tijdig drie hoofdwegen tot stand. Bij de weg naar Rooigem sloten de heer- weg naar Brugge en de heerweg naar Eeklo aan. Die drie bepaalden de verdere uitbreiding van het wegennet in de latere Rooigem - Brugse- poortwijk. Dit artikel, een bewerking van een tekst in 1969 in de 'Rooi- gemgalm' verschenen, brengt daarvan een kort overzicht en eindigt met een schets van het stratenpatroon en de bewonersaantallen per straat of buurt rond 1850, net voordat de grote urbanisatiegolf de wijk totaal ver- anderde.

How to Cite:

Vandenbroucke, J., (2022) “Uit het verleden van de Brugsepoortwijk - Deel 2. Oude wegen: hoe men zo'n duizend jaar geleden vertrok vanuit Gent naar Brugge en het noordwesten”, Ghendtsche Tydinghen 51(1), 54–71. doi: https://doi.org/10.21825/gt.88757

Downloads:
Download PDF
View PDF

341 Views

31 Downloads

Published on
01 Jan 2022
License