Articles

Godsdiensttoestanden tijdens de 14 de eeuw te Gent.

Author
  • Michel Steels

Abstract

Noot: Deze bijdrage is volledig ontleend aan de studie van Prof. Dr. Paul
Fredericq "Geschiedenis der Inquisitie in de Nederlanden", Tweede Deel.
Ter verduidelijking van enkele begrippen werd gebruik gemaakt van de encyclopedie Winkier Prins (W.P.)

How to Cite:

Steels, M., (1987) “Godsdiensttoestanden tijdens de 14 de eeuw te Gent.”, Ghendtsche Tydinghen 16(6). doi: https://doi.org/10.21825/gt.v16i6.7134

Downloads:
Download PDF
View PDF

182 Views

127 Downloads

Published on
18 Dec 1987
License