Articles

Van de Biecurf tot het Papen huus bij de Sint-Jorisbrug.

Authors
  • Herman Rosseau
  • Luc Devriese

Abstract

In dit artikel beperken we ons tot wat we konden terugvinden over enkele huizen aan de zuidzijde van de ‘curten Steendam’, al lang de Steendam tout court. Het betreft de even nummers om en bij de mooie apotheek De Gau(w)blomme, dicht bij de Sint-Joriskaai en de monumentale brug op de Jooremaaie. Het onderzoeksterrein strekt zich uit over nauwelijks 75m vanaf de kaai tot aan het huis De Biecurf. Achteraan werden de erven begrensd door een watertje dat zijn naam vanaf de jaren 1650, de Slekke, ontleende aan de sluisfunctie die het toen had. Dat lag ongeveer parallel aan de huidige IJkmeesterstraat.

How to Cite:

Rosseau, H. & Devriese, L., (2016) “Van de Biecurf tot het Papen huus bij de Sint-Jorisbrug.”, Ghendtsche Tydinghen 46(1), 8-25. doi: https://doi.org/10.21825/gt.v46i1.16778

Downloads:
Download PDF
View PDF

805 Views

144 Downloads

Published on
31 Dec 2016
License