• Volume 3 • Nummer 1-2 • 1984

    Volume 3 • Nummer 1-2 • 1984


Bijdrage


100 jaar dagblad Vooruit

Herman Balthazar

2019-02-11 Volume 3 • Issue 1-2 • 1984

De Belgische socialistische arbeidersjeugdbeweging in het interbellum, 1923-1940

C. Dooms

1984-12-31 Volume 3 • Issue 1-2 • 1984

De ontwikkeling van socialistische bibliotheken te Gent tussen 1830 en 1890

K. Arnaut

1984-12-31 Volume 3 • Issue 1-2 • 1984

Lokale correspondenten


De geschiedschrijving van de socialistische beweging

W. Massin

1984-12-31 Volume 3 • Issue 1-2 • 1984

Socialistische geschiedenis te Geraardsbergen: een poging tot opheldering?

A. Ruiz

1984-12-31 Volume 3 • Issue 1-2 • 1984

Licentiaatsverhandelingen


De BWP-federatie Brugge

J. D'Hondt

1984-12-31 Volume 3 • Issue 1-2 • 1984