Thema

Is katholiek onderwijs plattelandsonderwijs?

Author: Joeri De Cremer

  • Is katholiek onderwijs plattelandsonderwijs?

    Thema

    Is katholiek onderwijs plattelandsonderwijs?

    Author:

How to Cite:

De Cremer, J., (2012) “Is katholiek onderwijs plattelandsonderwijs?”, AGORA Magazine 28(1), 44-47. doi: https://doi.org/10.21825/agora.v28i1.2200

Downloads:
Download PDF
View PDF

1143 Views

215 Downloads

Published on
01 Feb 2012
Peer Reviewed
License