Bijdragen & Bronnen

“Een stille, ongemanierde volksjongen”. Jos Verdegem (1897-1957), Wies Moens en “Ter Waarheid”

Author
  • Stefan Van den Bossche

Abstract

Het menselijke tekort in het algemeen, het rampzalige van de oorlog, de sociale en  culturele aspecten van de Vlaamse beweging, het Vlaams kunstleven aan de IJzer, het activisme, het frontisme: al die geladen thema’s komen rechtstreeks of onrechtstreeks aan bod in de bijdrage van Stefan Van den Bossche over Jos Verdegem (1897-1957). Deze minder bekende Gentse schilder uit het interbellum kwam eerst in nauwe betrekking met de expressionistische dichter en journalist Wies Moens en met andere vooraanstaande Vlaamsgezinde kunstenaars. Verdegems (tijdelijk) verblijf in Parijs en zijn huwelijk met een Française leidde er uiteindelijk toe dat hij vervreemde van het Vlaamsgezinde milieu. Daarenboven droegen zijn hoekige karaktereigenschappen er toe bij dat hij “eerder berucht dan beroemd” werd.

________

"A quiet, ill-mannered working-class lad". Jos Verdegem (1897-1957), Wies Moens and "Ter Waarheid"

This contribution by Stefan Van den Bossche about Jos Verdegem (1897-1957) deals directly or indirectly with a variety of very meaningful topics such as human failure in general, the calamity of war, the social and cultural aspects of the Flemish movement, Flemish art life on the IJzer, activism, and frontism.
This lesser-known painter from Ghent from the Interbellum period first came in close contact with the expressionist poet and journalist Wies Moens and with other prominent Flemish nationalist artists. Verdegem's (temporary) stay in Paris and his marriage to a Frenchwoman caused his ultimate estrangement from the Flemish nationalist environment. Moreover, his awkward characteristics contributed to his becoming "infamous rather than famous".

How to Cite:

Van den Bossche, S., (2007) ““Een stille, ongemanierde volksjongen”. Jos Verdegem (1897-1957), Wies Moens en “Ter Waarheid””, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(2), 146-162. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i2.12541

Downloads:
Download PDF
View PDF

163 Views

140 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License