Bijdragen & Bronnen

Gevormd door het daensisme of door het Algemeen Nederlands Verbond? Odila Maréchal-Vandenberge (1881-1956)

Author
  • Griet Mar

Abstract

In de literatuur vangt de politieke levensloop van Odila Maréchal-Vandenberge aan in 1921. Ze is dan veertig jaar oud. De bedoeling van deze bijdrage is enig licht te werpen op de voorafgaande veertig jaar en vooral de juistheid van de haar vaak toegeschreven daensistische achtergrond na te gaan. Van daensistische invloed blijkt weinig te merken te zijn. Wel hebben het Algemeen Nederlands Verbond en de personen die er actief in waren een grote rol gespeeld in haar vorming en politieke evolutie.

________

A formative influence by Daensism or by the Algemeen Nederlands Verbond? Odila Maréchal-Vandenberge (1881-1956)

According to the specialist literature the political career of Odila Maréchal-Vandenberge started in 1921. At that time she was 40 years of age. The purpose of this contribution is to cast some light on the previous 40 years and more in particular to investigate the truth about the often alleged Daensism in her background. Little influence of Daensism can be found. However, the General Movement for Dutch Language and Culture and the protagonists in that organisation have played an important role in her education and political evolution.

How to Cite:

Mar, G., (2008) “Gevormd door het daensisme of door het Algemeen Nederlands Verbond? Odila Maréchal-Vandenberge (1881-1956)”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 67(4), 286-299. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v67i4.12502

Downloads:
Download PDF
View PDF

182 Views

112 Downloads

Published on
01 Jan 2008
Peer Reviewed
License