Bijdragen & Bronnen

De n.v. Vlaamsche Deposito- en Leenbank. Het Leenbank. Het financiële luik van de zuilvorming in dienst van het Vlaams-nationalisme

Author:

Abstract

Het financiële luik van de zuilvorming in dienst van het Vlaams-nationalisme

Vanaf 1930 was er in het arrondissement Aalst een spaar- en leenbank actief die uitdrukkelijk positie koos binnen de Vlaams-nationalistische sfeer. Die ideologische profilering was zo sterk dat de bank in 1937 bereid was de partij, het Vlaamsch Nationaal Verbond (VNV), financiële middelen te bezorgen. Deze bank was een uitvloeisel van het organisatienetwerk dat in het arrondissement Aalst was opgericht vanaf het einde van de 19de eeuw en dat zich afzette tegen de katholieke partij. Deze politieke stroming stond bekend als de ‘daensisten’. Onder invloed van de collaboratie met de Duitse bezetter tijdens de Eerste Wereldoorlog gingen de daensisten grotendeels over naar het Vlaams-nationalisme. Deze kringen vonden het noodzakelijk een eigen Vlaams bankwezen te ontwikkelen. Dat was onder meer nodig om de eigen sociale organisaties en bedrijven financieel te ondersteunen. Omwille van de versnippering en onder invloed van de grote depressie van de jaren dertig kreeg dit Vlaams-nationalistische bankwezen nooit een grote omvang.

________

De n.v. Vlaamsche Deposito- en Leenbank. The Financial segment of compartmentalisation in the service of Flemish Nationalism
From 1930 a savings and loan bank operated in the district of Alost, which specifically selected a position within the Flemish Nationalist atmosphere. That ideological profile was so strong that the bank was prepared to provide financial means to the party of the VNV (Vlaams Nationaal Verbond) in 1937. This bank was founded as a consequence of the organisational network that had been set up in the district of Alost from the end of the 19th century, and that set itself apart from the Catholic Party. This political movement was known as the ‘Daensists’. Under the influence of their collaboration with the German Occupiers during the First World War the ‘Daensists’ mostly transferred to the Flemish Nationalists. These groups considered that it was essential to develop their own Flemish Banking system. This was required among other things to provide financial support to their own social organisations and enterprises. Because of the fragmentation and under the influence of the Great Depression of the nineteen-thirties this Flemish Nationalist Banking system never achieved a major expansion.

 

Keywords:

How to Cite: Vandeweyer, L. (2010) “De n.v. Vlaamsche Deposito- en Leenbank. Het Leenbank. Het financiële luik van de zuilvorming in dienst van het Vlaams-nationalisme”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 69(3). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i3.12395