Bijdragen & Bronnen

“Höchst unübersichtliches Gelände. Op zoek naar consensus in de theorievorming betreffende natie en nationalisme deel 2"

Author
  • Luc Boeva

Abstract

In dit tweede deel van zijn bijdrage over de voornaamste theorieën en concepten inzake de internationale theorievorming omtrent het nationalisme, bespreekt Luc Boeva tevens enkele vernieuwende onderzoeksvragen, zoals het territoriale aspect. Hij wijst terzake bovendien op de nood aan comparatief onderzoek alsmede op het gebrek aan internationale toegankelijkheid van de waardevolle onderzoeksresultaten van Vlaamse academici.

________

"Höchst unübersichtliches Gelände". Searching for a consensus in the development of theories concerning nation and nationalism [part 2]

In this second part of his contribution concerning the principle theories and concepts on the international theory formation about nationalism, Luc Boeva also discusses a number of innovating research questions, such as the territorial aspect. Moreover, he emphasizes the need for comparative research, as well as the lack of international access to the valuable research results produced by Flemish academics.

How to Cite:

Boeva, L., (2007) ““Höchst unübersichtliches Gelände. Op zoek naar consensus in de theorievorming betreffende natie en nationalisme deel 2"”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(2), 103-116. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i2.12539

Downloads:
Download PDF
View PDF

162 Views

78 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License