Bijdragen & Bronnen

De “Flamenpolitik”, breuk of continuïteit in de Duitse politiek? Nieuw licht op het tijdschrift "Germania"

Author
  • Bruno Yammine

Abstract

Het artikel Nieuw licht op het tijdschrift 'Germania' (1898-1905) behandelt het Duits-Vlaamse tijdschrift Germania in het licht van de Duitse geopolitiek. Meerbepaald wordt de vraag naar Germania als radertje binnen een mogelijke continuïteit van het vooroorlogse, Duitse imperialisme naar 1914 toe onderzocht. Daarvoor worden eerst, bonding, de bestaande stellingen in de literatuur bekeken. Vervolgens wordt ingegaan op de Brusselse kunstkring De Distel, waar men met name de voorzitter Jan-Matthijs ijverig propaganda voerde voor een Duits-Vlaamse toenadering. Daarna wordt de vorming van de redactie van het tijdschrift besproken. Daarin speelden het imperialistische Alldeutscher Verband en met name de figuur van Theodor Reismann-Grone een sleutelrol. Tot slot wordt een inhoudsanalyse gemaakt van bepaalde aspecten van het tijdschrift. De studie gaat dieper in op de ideologie van de Vlaamsgezinden die medewerking verleenden aan het blad. Bovendien wordt de ideologische lijn die de Alduitsers uitstippelden hiermee in verband gebracht. Het economische luik, dat apart behandeld wordt, brengt een merkwaardige synergie tussen Lodewijk De Raet en de Alduitsers aan het licht.

________

"Flamenpolitik", break with or continuation of the German policy? Seeing the magazine "Germania" (1898-1905) in a new light

It remains an important topic of research to decide whether the Flamenpolitik pursued by the occupier during the First World War was a break with- or a continuation of the German policy in regard to Belgium. This contribution investigates this within the framework of the German-Flemish magazine Germania (1898-1905). At its creation De Distel, the Germanophile art circle in Brussels, was not as important as is sometimes suggested by the scientific literature. Rather more important was the German-imperialistic Alldeutscher Verband (ADV) with Theodor Reismann-Grone in a key role. Almost none of the supporters of the Flemish Movement who gave their cooperation to the magazine acknowledged sharing the objectives of Pan-Germanism of the German initiators. However, the content and history of the magazine illustrate elements in the pre-war German policy including the economic interest in Flanders, which point at a link with the Flamenpolitik during the First World War

 

How to Cite:

Yammine, B., (2009) “De “Flamenpolitik”, breuk of continuïteit in de Duitse politiek? Nieuw licht op het tijdschrift "Germania"”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 68(3), 214-263. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i3.12434

Downloads:
Download PDF
View PDF

226 Views

149 Downloads

Published on
01 Jan 2009
Peer Reviewed
License