Bijdragen & Bronnen

Een eenvoudig beginsel van rechtvaardigheid. Artsen en de taalwetgeving aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog

Author
  • Frank Seberechts

Abstract

Het ADVN bewaart een verzameling documenten uit de periode 1935-1939 van het Doktersgild Van Helmont, aangesloten bij het Algemeen Vlaamsch Geneesherenverbond. Daarin bevindt zich een brief van 6 november 1939 van het doktersgild aan professor Jules Bordet, hoofd van het Pasteur Instituut in Brussel. De dokters eisen in deze brief dat het instituut voortaan de Nederlandse taal zou gebruiken in zijn contacten met Vlaamse artsen in Vlaams-Brabant en Brussel.
Nobelprijswinnaar Jules Bordet en zijn instituut waren exponenten van de dominerende Franstalige klasse in België in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. In de loop van de jaren 1930 hadden echter steeds meer artsen een Nederlandstalig diploma verworven. Bovendien moest het instituut zich aanpassen aan de taalwetgeving die sinds 1932 van kracht was. De brief dient dan ook gesitueerd in de strijd om de toepassing van de taalwetgeving in overheidsdiensten en om de vernederlandsing van de medische praktijk in Vlaanderen.

________

A simple principle of justice: Physicians and the language legislation on the eve of the Second World War
The ADVN holds a collection of documents from the period of 1935-1939 belonging to the Guild of Physicians of Helmont, which was associated with the General Flemish Association of Physicians. It includes a letter dated 6 November 1939 from the Guild of Physicians to Professor Jules Bordet, chief of the Pasteur Institute in Brussels. In this letter the doctors demand that the Institute would use the Dutch language in future contacts with Flemish physicians in Flemish Brabant and Brussels.

Nobel Prize winner Jules Bordet and his Institute were exponents of the dominating French speaking class in Belgium during the 19th century and the first half of the 20th century. However, during the 1930’s a growing number of physicians had obtained a medical diploma drawn up in the Dutch language. Moreover the Institute had to conform to the requirements of the language legislation, which had been in force since 1932. Therefore this letter needs to be seen in the context of the struggle for the application of the language legislation in public services and for the Dutchification of medical practice in Flanders.

How to Cite:

Seberechts, F., (2010) “Een eenvoudig beginsel van rechtvaardigheid. Artsen en de taalwetgeving aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 69(2), 103-106. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v69i2.12370

Downloads:
Download PDF
View PDF

352 Views

107 Downloads

Published on
01 Jan 2010
Peer Reviewed
License