Bijdragen & Bronnen

Van “de soldaat Johan” tot “Herman den ss-soldaat”. Peiling naar de verhouding tussen literatuur, Vlaamse beweging en collaboratie, 1940-1944

Author
  • Romain Vanlandschoot

Abstract

In Van "de soldaat Johan" tot "Herman den SS-soldaat" peilt Romain Vanlandschoot naar de verhouding én de verstrengeling tussen literatuur, Vlaamse beweging en collaboratie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De auteur stelt daarbij het vizier scherp in op het politieke en culturele Nieuwe-Ordekader (VNV en De Vlag) waarin het literair-artistieke eenheidstijdschrift Westland ontstond. De  populaire romancier én gezaghebbende Vlaamsgezinde militant Filip De Pillecyn (1891-1962) werd de centrale figuur in de langdurige aanloop-periode van het tijdschrift. De Pillecyn dankte die rol aan zijn belangrijke inbreng in de nieuwe, "völkische" oriëntering van het culturele leven in Vlaanderen én aan zijn nauwe banden met zowel het VNV als het concurrerende De Vlag. Daarenboven genoot hij grote achting en waardering in Duitse intellectuele en artistieke kringen. Het hoofdredacteurschap van De Pillecyn was echter kort als gevolg van een al te opdringerige De Vlag- en SS-invloed. Dat heeft hem wellicht behoed voor een totale wegdeemstering na de Tweede Wereldoorlog: hij beleefde toen integendeel een onbetwistbare rehabilitering als kunstenaar.

________

From "soldier Johan" to "Herman the SS-soldier"

In From " soldier Johan" to "Herman the SS-soldier" Romain Vanlandschoot investigates the relation and the linkage between literature, the Flemish movement and collaboration during the Second World War. The author focuses in this study on the political and cultural New Order framework (VNV [Flemish National Union] and De Vlag [German Flemish Working Community]) within which the literary-artistic unity magazine Westland had its origins. The  popular novelist  and authoritative pro-Flemish militant Filip De Pillecyn (1891-1962) became the central character during  the protracted start-up phase of the magazine. De Pillecyn obtained this role because of his important input in the new "völkische" orientation of the cultural life in Flanders as well as his close links both with the VNV and the competing De Vlag. Moreover he was also much esteemed and valued in German intellectual and artistic circles. However, De Pillecyn held the job of general editor only briefly, because of the too aggressive influence of De Vlag and the SS. This may well have protected him from a total disappearance after the Second World War: on the contrary he then experienced an undeniable rehabilitation as an artist.

How to Cite:

Vanlandschoot, R., (2007) “Van “de soldaat Johan” tot “Herman den ss-soldaat”. Peiling naar de verhouding tussen literatuur, Vlaamse beweging en collaboratie, 1940-1944”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(4), 322-352. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i4.12569

Downloads:
Download PDF
View PDF

273 Views

267 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License