Bijdragen & Bronnen

Achter de schermen van radio en televisie in 1959. Een VVO-pamflet over de toepassing van de taalwetgeving

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

Na de Tweede Wereldoorlog werd de naleving van de taalwetten uit de jaren dertig ernstig verwaarloosd. Het afdwingen ervan kwam pas in de late jaren vijftig weer op gang. De Vlaamse ambtenaren die deze discriminatie beu waren, richtten daarvoor een drukkingsgroep op. Omdat ze kon teruggrijpen naar de vooroorlogse taalwetten, beschikte de organisatie over stevige juridische gronden. Deze bijdrage onderzoekt de eerste grote actie van het Verbond van het Vlaams Overheidspersoneel, gericht op de openbare omroep in België. Het is een toonbeeld van hoe de Vlaamse beweging kon herleven en het negatieve odium van de collaboratie tijdens de Duitse bezetting kon overstijgen door een argumentatie op basis van cijfergegevens en wetgeving.

________

Behind the scenes of the radio and television broadcasting network in 1959. A VVO-pamphlet about the application of the language law

After the Second World War the compliance with the language laws from the nineteen thirties was seriously neglected. Its enforcement was not reactivated until the end of the nineteen fifties. The Flemish civil servants who were fed up with this discrimination founded a pressure group for this purpose. The organisation had solid legal grounds, because it could refer to the language laws from before the war. This contribution investigates the first major action by the Union of Flemish Civil Servants (VVO) addressed at the public broadcasting network in Belgium. It exemplifies how the Flemish Movement could make a comeback and transcend its negative stigma from the collaboration during the German occupation by means of arguments based on statistics and legislation.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2008) “Achter de schermen van radio en televisie in 1959. Een VVO-pamflet over de toepassing van de taalwetgeving”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 67(4), 319-336. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v67i4.12504

Downloads:
Download PDF
View PDF

135 Views

70 Downloads

Published on
01 Jan 2008
Peer Reviewed
License