Bijdragen & Bronnen

Een “houthakker” moet naar huis. Ward Hermans schrijft zijn familie na 11 november 1918

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

De zogenaamde 'Houthakkers van de Orne' waren enkele Vlaamsgezinde frontsoldaten die in 1918 van het oorlogsfront werden verwijderd en naar een (houthakkers)kamp in Normandië werden gezonden. Zij werden pas enkele maanden nà de wapenstilstand van 11 november 1918 gedemilitariseerd. Binnen de Vlaamse beweging werden zij aanzien als martelaren-van-de-goede-zaak, die uitgerekend omwille van hun Vlaamse idealen tot zware arbeid in Franse strafkampen werden verplicht. Het mythische symbool van de 'Vlaamse houthakkers' was het radicaal lid van de Frontbeweging Ward Hermans (1897-1992): mede door zijn bekendheid terzake, werd hij VNV-parlementslid; hij legde daarbij als radicale flamingant een betwist parcours af. Luc Vandeweyer onderzoekt in de bronnenpublicatie van de brieven die Hermans na 11 november 1918 richtte aan zijn familie in Turnhout, Een "houthakker" moet naar huis, het waarheidsgehalte van het slachtofferbeeld dat Hermans’ loopbaan steeds heeft vergezeld als een aureool.

________

A 'houthakker' needs to go home

The so-called 'Lumbermen of the Orne' consisted of a number of pro-Flemish frontline soldiers who had been removed from the war front in 1918 to be sent to a (lumbermen’s) camp in Normandy. They were not demilitarized until a few months after the armistice of 11 November 1918. Within the Flemish movement they were regarded as martyrs of the good cause, who – specifically because of their Flemish ideals – had been made to do forced labour in French prison camps. Ward Hermans (1897-1992), the radical member of the Front Movement, was the mythical symbol of the ‘Flemish Lumbermen’: in part because of the reputation he derived from this, he became a VNV-(Flemish National Union) member of Parliament; as a radical supporter of the Flemish movement he thus followed a questionable path. In the source publication of the letters Hermans sent to his family in Turnhout after 11 November 1918, A ‘houthakker’ needs to go home, Luc Vandeweyer investigates the truthfulness of the image of martyrdom that always clung to Hermans’ career like a halo.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2007) “Een “houthakker” moet naar huis. Ward Hermans schrijft zijn familie na 11 november 1918”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 66(4), 353-369. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v66i4.12570

Downloads:
Download PDF
View PDF

197 Views

113 Downloads

Published on
01 Jan 2007
Peer Reviewed
License