Bijdragen & Bronnen

De vertrouwelingen van Herman Vos in 1933. Een brief over zijn afscheid van het Vlaams-nationalisme

Author
  • Luc Vandeweyer

Abstract

Herman Vos speelde een decennium lang een vooraanstaande rol in het Vlaams-nationalisme als parlementslid van de partij Het Vlaamsche Front. In de loop dar jaren versmalde echter zijn machtsbasis omdat hij als vrijzinnige hoe langer hoe minder aansluiting vond bij de partijachterban op het overwegend katholieke platteland. Het uiterst-rechtse gedachtegoed won veld en einde oktober 1933 werd het duidelijk dat de nieuwe partij een sterk naar het fascisme neigend programma zou aannemen. In een dergelijke partij was er voor Vos geen plaats. Ondertussen werd hij gelokt door de socialistische partij.
Vos moest een beslissing nemen. Het was zo goed als zeker dat hij binnen het Vlaams-nationalisme niet alleen geen politieke toekomst meer had, maar ook zijn baan als journalist zou verliezen. Daartegenover deed de socialistische partij hem een aantrekkelijk voorstel. Vos wilde echter overleg met mensen die tot zijn voornamelijk Antwerpse vriendenkring behoorden en die zowel aanleunden bij de socialistische partij als bij het Vlaams-nationalisme. Met deze brief aan zijn vriend Robert Van Roosbroeck organiseerde hij overleg over zijn komende overstap. Het valt te vermoeden dat hij hoopte niet als solitair maar met een bredere groep de overstap te wagen. Dat zou zijn politieke positie binnen het socialisme versterkt hebben. Dat opzet is echter mislukt.

________

The confidants of Herman Vos in 1933. A letter about his farewell to Flemish Nationalism

For a decade Herman Vos played a prominent role in Flemish nationalism as a member of parliament for the Flemish Front party. Over the course of time his power base decreased however, because he as a free-thinker was increasingly less in step with the base of the party consisting mostly of Catholic country people. The range of ideas from the far right gained in popularity and at the end of October 1933 it became clear that the new party would adopt a programme which was closely associated with fascism. There was no room for Vos in such a party. Meanwhile the Socialist Party appealed to him.
Vos had to make a decision. It appeared to be fairly certain that he not only had no political future within Flemish nationalism, but also would lose his job as a journalist. On the other hand, the socialist party made him an attractive proposal. However, Vos wanted to confer with the people who belonged to his mostly Antwerpian Group of friends and who were associated with the Socialist Party as well as Flemish nationalism. With this letter to his friend Robert Van Roosbroeck he organised a consultation about his future switch. It is likely that he hoped to switch parties not as a single person but with a larger group. That would have reinforced his political position within socialism. That plan failed however.

How to Cite:

Vandeweyer, L., (2008) “De vertrouwelingen van Herman Vos in 1933. Een brief over zijn afscheid van het Vlaams-nationalisme”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 67(2), 148-159. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v67i2.12477

Downloads:
Download PDF
View PDF

158 Views

80 Downloads

Published on
01 Jan 2008
Peer Reviewed
License