Bijdragen & Bronnen

De oude karavaan trekt voorbij. Wilfried Martens, zijn politieke generatie, zijn herinneringen

Author:

Abstract

Op het einde van 2008 bevond het centrale bestuur van België zich sinds ruim anderhalf jaar in een uitzichtloos gewaande crisis. Toen werden door het staatshoofd enkele politici naar voren geroepen die zich eigenlijk reeds in de herfst van hun politieke loopbaan bevonden. Eén onder hen, Herman Van Rompuy, werd premier. Een andere, Wilfried Martens, verkende de politieke toestand en bakende het pad af voor de nieuwe premier.
Vooral het naar voren treden van Martens was een opmerkelijk feit, zowel inhoudelijk als qua stijl. Een geschikte gelegenheid dus om het politieke parcours dat hij gedurende decennia had afgelegd te beschrijven en te analyseren. Dat kon gebeuren aan de hand van de gedenkschriften die hij een paar jaar voordien over die eigen loopbaan had gepubliceerd. Tegelijk werden die gedenkschriften in sommige onderdelen getoetst aan memoires van zijn tijdgenoten en aan recentere lectuur over bepaalde onderdelen van de zogenaamde ‘periode-Martens’.

________

The old caravan passes by. Wilfried Martens, his political generation, his memories

At the end of 2008 the national government of Belgium had been experiencing a crisis for over a year and a half and which was deemed to be hopeless. At that time the head of state called upon a few politicians who in fact had already reached the autumn of their political career. One of them, Herman Van Rompuy became Prime Minister. Another, Wilfried Martins, explored the political situation and set out the path for the new Prime Minister.
It was particularly the fact that Martens came to the fore that was remarkable, both in reference to content and style. This is therefore a suitable opportunity to describe and analyse the political path he had pursued during decades. This could be achieved on the basis of the memoirs about his own career that he had published a few years earlier. At the same time certain parts of these memoirs were checked by comparison with memoirs of his contemporaries and with more recent publications about certain details of the so-called 'Martens period'.

Keywords:

How to Cite: Verdoodt, F. (2009) “De oude karavaan trekt voorbij. Wilfried Martens, zijn politieke generatie, zijn herinneringen”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging. 68(2). doi: https://doi.org/10.21825/wt.v68i2.12424