Bijdragen & Bronnen

De jonge Joris Van Severen

Author
  • Lode Wils

Abstract

De Vlaams-nationalist Joris Van Severen die in 1931 een strijdorganistie van fascistische signatuur zou stichten, sympathiseerde als soldaat in 1916 en de volgende jaren met de twee Russische revoluties en met de bolsjewieken. Hij beleed het antimilitarisme, antipatriottisme en internationalisme, evenals het gebruik van geweld voor de bevrijding van Vlaanderen. Volgens de historicus Romain Vanlandschoot was hij links, democratisch en socialistisch gezind, en maakte hij pas in 1921-1922 een omzwaai naar rechts. Daartegenover stelt Lode Wils dat de dominerende plaats van de katholieke godsdienst en van de aristocratie in de maatschappijvisie van Van Severen, hem van 1916 af tekent als een man van rechts.

________

The young Joris Van Severen
The Flemish-nationalist Joris Van Severen who was to found a fighting force of fascist persuasion in 1931, sympathised as a soldier in 1916 and the following years with the two Russian revolutions and the Bolshevists.  He professed antimilitarism, anti-patriotism and internationalism, as well as the use of violence for the liberation of Flanders. According to the historian Romain Vanlandschoot he was a leftist, democratic and socialist in inclination, and only switched to the right in 1921-1922. Lode Wils, on the other hand, claims that the dominating position of the Catholic religion and the aristocracy in Van Severen’s view of society marked him out from 1916 onwards as a man from the right wing.

How to Cite:

Wils, L., (2011) “De jonge Joris Van Severen”, WT. Tijdschrift over de geschiedenis van de Vlaamse beweging 70(4), 365-374. doi: https://doi.org/10.21825/wt.v70i4.12291

Downloads:
Download PDF
View PDF

569 Views

120 Downloads

Published on
07 Dec 2011
Peer Reviewed
License